cameeën uit de 19de eeuw

De schelpcamee stamt hoogstwaarschijnlijk uit de Renaissance. Men denkt dat het door zeelieden is ontstaan. Zij moesten aan boord de tijd verdrijven en begonnen de schelpen, die ze op hun reis gevonden hadden, te bewerken met een mes. De cameesnijders/graveerders uit die tijd, die alleen met steen werkten, begonnen nu ook schelpen te bewerken.
Eind 18de eeuw werd in de Napoleontische tijd de schelpcamee pas echt populair.
 

Napoleon, 1810,
agaat met diamant
gemaakt door Morelli
Napoleon was een groot liefhebber van cameeën, steen en schelp. Hij richtte een school op speciaal voor cameeënsnijders/graveerders. De camee werd niet alleen als sieraad gebruikt maar ook als versiering in o.a. meubels en klokken. De afbeeldingen waren voornamelijk uit de Griekse mythologie, goden en godinnen.
 
Het hoogtepunt van de schelpcamee was in de 19de eeuw toen de toeristen naar Italië trokken om de kunst te bewonderen en de schelpgraveerders daarop in speelden. Ze gingen de beroemde kunstwerken op schelp afbeelden. Het was een mooi souvenir om mee naar huis te nemen.

In de Victoriaanse tijd werd de camee nog populairder. De Engelse koningin Victoria was een groot liefhebber van cameeën, vooral schelpcameeën. Doordat de kosten van zo'n sieraad van schelp niet hoog waren, konden veel mensen zich een camee veroorloven. De rand er omheen maakte dat een camee kostbaar was of niet.
In die tijd begon de cameeënsnijder ook massaal vrouwenkopjes te produceren, romantische geïdealiseerde vrouwen. Flora's met veel bloemen in het haar.
“Venus van Urbino”
Titiaan
 
Beatrice Cenci
Guido Reni
 
fresco van Guido Reni


      
      
     
Er zijn enkele soorten schelpen die zeer geschikt zijn als materiaal voor cameeën, vooral de helmschelpen, een grote familie met zeer stevige, vaak verdikte wanden. Deze worden gevonden in ondiepe, tropische zeeën op zand.
De belangrijkste zijn:
Cassis Madascariensis (Sardonix, de keizerlijke helmslak), gemiddeld 18 cm. Deze komt voor in het Caribisch gebied en is vrij schaars.

Cypraecassis Rufa (Carnelian, de stierenmond helmslak), gemiddeld 15 cm. Een algemene schelp uit Oost-Afrika. Dit is de meest gebruikte schelp voor cameeën.
Strombus Gigas (roze helmslak), gemiddeld 23 cm. Zeer algemeen, komt voor in Zuid-Florida en Caribisch gebied.
Cypraea Tigris (Tigrina, tijgerkauri), gemiddeld 9 cm. Zeer algemeen, komt voor in de Indo-Pacifische zeeën.
Haliothis iris (donker groene zeeoor en andere zeeoren) gemiddeld 15 cm. Algemeen, deze komt voor in Nieuw Zeeland; parelmoer.
 
    
 
Polymnia, muze van de
ernstige dichtkunst,
welsprekendheid of
wetenschap.
Gemaakt van Carnelian,
de stierenmond helmslak
 
Strombus Gigas, met
een camee van roze helmslak
 
Toeristencamee gemaakt uit Cypraea Tigris
 
Haliotis iris met een
camee uit deze schelp